Съвсем безсрамно ще си позволя да рекламирам две работи за програмисти в САП НЗ:

3D Visual Enterprise Senior Developer 217083
3D Visual Enterprise Developer 217081